NATUURLEXICON


Akkerboterbloem  

Ranunculus arvensis   


De Akkerboterbloem Ranunculus arvensis is een soort van graanakkers op droge, kalkhoudende klei, krijt of löss.

Deze plant groeit op verstoorde grond, maar nooit voor lang. De Akkerboterbloem bloeit van mei tot juli met gele bloemen. De bladeren zijn veervormig ingesneden.

De vruchtjes zijn rijp voordat het graan rijp is. Ze zijn voorzien van weerhaakjes en blijven hangen aan mens en dier, hetgeen zorgt voor de verspreiding van het zaad.

Home