NATUURLEXICON


Akkerdistelboorvlieg  

Xyphosia miliaria   


De Akkerdistelboorvlieg Xyphosia miliaria is een boorvlieg met een lengte van 5 tot 8 mm. Het borststuk en het achterlijf zijn gelig gekleurd en schaars bedekt met een paar lange haren. De vleugels zijn donker gevlekt.

Deze vlieg komt van mei tot september voor in gevarieerde biotopen met distels, zoals graslanden, parken en tuinen. De soort bezoekt voor de nectar vooral de bloemen van Akkerdistel Cirsium arvense, Speerdistel Cirsium vulgare, Kale Jonker Cirsium palustre, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare en Pastinaak Pastinaca sativa.

De larven ontwikkelen zich in de knoppen van distels.    


Home