NATUURLEXICON


Akkerdistelgalboorvlieg  

Urophora cardui   


De Akkerdistelgalboorvlieg Urophora cardui is een boorvlieg met een lengte tot 6 mm. Hij komt in juni en juli voor op allerlei vochtige, schaduwrijke plaatsen.

De vleugels hebben een tekening in de vorm van de Griekse letter omega.

De larven ontwikkelen zich in de Akkerdistel Cirsium arvense.  

Ze leven in groepjes van 3 of 4 gezamenlijk in een harde, eivormige, bruine stengelgal.


Home