NATUURLEXICON


Akkerdoornzaad  

Torilis arvensis   


Het Akkerdoornzaad Torilis arvensis komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Deze plant bloeit in juli en augustus. De bloemen zijn wit en staan in meervoudige schermen. De zaadjes zijn gestekeld.

De groeiplaatsen situeren zich op matig vochtige kleiige of kalkrijke grond op begraasde dijken, matig bemeste graslanden, akkers en bouwland.

Home