NATUURLEXICON


Akkerdravik  

Bromus arvensis   


De Akkerdravik Bromus arvensis is een zeldzame plant van akkers, ruigten en wegbermen. Deze soort werd geïntroduceerd met gazonzaad. Deze soort bloeit in juni en juli met groene grasbloemen die in pluimen staan.

De bladeren zijn lijnvormig. De plant vormt graanvruchtjes.

Home