NATUURLEXICON


Akkerhommel  

Bombus pascuorum   


De Akkerhommel Bombus pascuorum is een zeer algemene hommel.

De koningin heeft een oranjebruin behaard borststuk. Soms is dit in het midden iets verdonkerd (minstens enkele zwarte haren). Het achterlijf varieert van zwart met een oranje punt tot volledig oranje of oranjebruin (oranje exemplaren lijken dan sterk op Moshommel en Heidehommel).

Het mannetje heeft gelobde antennes.

De werkster en het mannetje hebben dezelfde kleurtekening als de koningin.  

Melanisme kan voorkomen.

De koningin meet tot 18 mm, de werkster tot 15 mm en het mannetje tot 14 mm.

Deze hommel richt eenjarige staten op. Het bevruchte vrouwtje (koningin) dat overwinterde, verschijnt in het voorjaar en zoekt een geschikte plaats om een nest te beginnen. Vaak wordt hiervoor een verlaten muizenhol in de grond gebruikt.

Soms worden geschikte plekken bovengronds zoals graspollen of schuren, benut om het nest te maken.  

De koningin bouwt ruimten in het nest met behulp van mos, gras of ander materiaal vermengd met was. De koningin vliegt van begin maart. De werksters verschijnen in april.

Eén van de ruimten wordt gebruikt als eibeker die wordt gevuld met stuifmeel. Hierin legt ze 5 tot 15 eitjes. In een andere ruimte wordt nectar opgeslagen als voorraad. Na ongeveer 4 dagen komen de eieren uit. De larven voeden zich aanvankelijk met het stuifmeel. Na een week zijn de larven volgroeid en verpoppen ze in een cocon. De eerste werksters komen na 1 à 2 weken uit. Zij nemen de broedzorg over. De staat groeit aan tot ongeveer 150 dieren. De koloniegrootte kan echter sterk verschillen.

Vanaf juni worden er ook mannetjes geboren en vanaf augustus nieuwe koninginnen, die de kolonie verlaten.

Deze soort heeft een middellange tong en kan op vrijwel alle bloemen foerageren.

Men vindt de soort onder meer op Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, Gewone Spurrie Spergula arvensis, Kleine Veldkers Cardamine hirsuta, Klein Vogelpootje Ornithopus perpusillus, Look-zonder-Look Alliaria petiolata, Struikhei Calluna vulgaris, Hengel Melampyrum pratense, Rankende Helmbloem Ceratocapnos claviculata, Bosandoorn Stachys sylvatica, Vingerhelmbloem Corydalis solida, Blauw Kattenkruid Nepeta racemosa, Lavendel Lavandula sp., Vlinderstruik Buddleja davidii, Akkerdistel Cirsium arvense, Boswilg Salix caprea, Braam Rubus fruticosus, Hondsdraf Glechoma hederacea, Speerdistel Cirsium vulgare, Sporkehout Rhamnus frangula, Wilde Marjolein Origanum vulgare, Winterbloeiende Heide Erica carnea, Sint-Janskruid Hypericum perforatum, Vingerhoedskruid Digitalis purpurea, Beemdooievaarsbek Geranium pratense, Bont Kroonkruid Securigera varia, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria, Knoopkruid Centaurea jacea, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Kruipende Boterbloem Ranunculus repens, Leeuwentand-soorten Leontodon species, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Rode Klaver Trifolium pratense, Wilde Cichorei Cichorium intybus, Grote Ratelaar Rhinanthus angustifolius, Paarse Dovenetel Lamium purpureum, Dauwbraam Rubus caesius, Gewone Ossentong Anchusa officinalis, Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Slangenkruid Echium vulgare, Veldhondstong Cynoglossum officinale  en Witte Dovenetel Lamium album.

Er kan concurrentie optreden met de Honingbij Apis mellifera in fruitboomgebieden gedurende de nestelperiode van de koningin.   

Deze hommel komt algemeen voor in allerlei biotopen, ook in de stedelijke omgeving, op voorwaarde dat er bloemrijke gebieden zijn aan te treffen.  De koekoekshommels van deze soort zijn de Gewone Koekoekshommel Bombus campestris en de Rode Koekoekshommel Bombus rupestris.

Home