NATUURLEXICON


Akkerhoornbloem  

Cerastium arvense   


De Akkerhoornbloem Cerastium arvense groeit op zand, zandige klei, duinen en rivierduinen met een droge, voedselarme bodem, en dus eigenlijk weinig op akkers. De witte bloemen bloeien van april tot juli in bijschermen. De stengels zonder bloemen zijn liggend. De bladeren zijn smal en staan bovenaan per twee. Deze plant heeft een wortelstok.Home