NATUURLEXICON


Akkerkool  

Lapsana communis   


De Akkerkool Lapsana communis groeit in lichte loofbossen, bosranden, ruigten, heggen en ruderale plaatsen op een humeuze, vochtige en niet-zure klei- of zandbodem. De plant bloeit van juni tot augustus met gele lintvormige bloemen die in verschillende hoofdjes staan. De bloemhoofdjes sluiten zich na de middag. De bladeren zijn langwerpig of veervormig ingesneden. De onderste bladeren hebben een grote eindlob. Deze soort bezit een penwortel en wordt 20 tot 120 cm hoog. De soort vermeerdert zich snel via de zaadjes.

De bloemen worden bezocht door bijen, zweefvliegen en vlinders.


Home