NATUURLEXICON


Akkermelkdistel  

Sonchus arvensis   


De Akkermelkdistel Sonchus arvensis groeit vooral op een vochtige, voedselrijke en meestal omgewerkte grond. We vinden deze soort langs waterkanten en op akkers, vaak tussen grassen. De plant bloeit van juni tot de eerste vorst met gele bloemen die in hoofdjes staan. De bloemstelen zijn bezet met kliertjes. De bladeren zijn veervormig ingesneden en hebben zachte stekels aan de randen. 

Ganzen blijken de plant graag te eten.

Home