NATUURLEXICON


Akkerviltkruid  

Filago arvensis   


Het Akkerviltkruid Filago arvensis staat in de Rode Lijst (2006) vermeld als verdwenen uit Vlaanderen. In Eisden (Limburg) werd de plant zeer recent weer gevonden (2009).

De soort komt voor op droge, zandige en tamelijk zure grond.

Home