NATUURLEXICON


Akkerviooltje

Viola arvensis   


Het Akkerviooltje Viola arvensis is een plant van akkerranden, wegbermen en braakliggende terreinen. Het komt overal algemeen voor op matig voedselrijke zandgronden. Deze kosmopoliet wordt 5 tot 20 cm hoog. De bloemen zijn overwegend crèmekleurig. Slechts 1 kroonblad is omlaag gericht; de vier andere zijn omhooggericht.

Dit plantje is de laatste 50 jaar sterk achteruitgegaan door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

Home