NATUURLEXICON


Alert Stekelpalpje

Allomengea scopigera   


Het Alert Stekelpalpje Allomengea scopigera is een spin die voorkomt in zoute en brakke schorren.


Home