NATUURLEXICON


 Alpenwatersalamander

Ichthyosaura alpestris   


De Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris is een salamander met een lengte van 8 tot 11 cm.

Het mannetje is donker gekleurd. Het vrouwtje heeft een marmertekening op de rug. De buik is zowel bij het mannetje als het vrouwtje egaal oranje gekleurd.

De soort lijkt gebonden aan bosgebieden. Hij verlaat in het vroege voorjaar zijn winterschuilplaats (onder vermolmd hout, grotere stenen, in holen van knaagdieren of tussen boomwortels) en zoekt stilstaand of langzaam stromend water op. De voortplantingstijd valt van maart tot mei. Kort na de paring verlaten de volwassen salamanders het water en leven dan verder op het land.

Deze salamander is honkvast en blijft dicht bij het water tot een afstand van 300 tot 600 meter.

De larven bezitten uitwendige kieuwen en veranderen na 2 à 3 maanden van gedaante.

Deze salamander kan 20 jaar oud worden.

De soort is gevoelig voor vergraving, baggeren en vernietiging van de voortplantingswateren, verhoogde visstanden en het vrijleggen van beschaduwde voortplantingspoelen.


Home