NATUURLEXICON


 Alver

Alburnus alburnus   


De Alver Alburnus alburnus is een vis, die voorkomt in traagstromende tot stilstaande wateren. Hij meet tot 15 cm. Hij heeft een langgerekt en zijdelings afgeplat lichaam. Hij vertoont een glinsterende zilverkleur. Achter de buikvinnen vormt de buik een ongeschubde kiel.

Hij leeft op diepe plaatsen van langzaam stromende midden- en bovenlopen van grotere rivieren. Het kuit wordt omstreeks mei afgezet op planten. Deze vis voedt zich met zoöplankton, insectenlarven en insecten. Vaak houdt hij zich dicht bij het wateroppervlak op om in het water gevallen insecten te eten.

Hij is vrij goed bestand tegen organische vervuiling. Het is een visuele predator. Het water mag dus niet te troebel zijn.

In mei worden de eitjes afgezet op waterplanten.

Om deze vis meer kansen te geven, moeten migratieknelpunten worden opgeheven. Deze vis vormt zelf een belangrijke prooi voor de IJsvogel Alcedo atthis.


Home