NATUURLEXICON


 Amandelwilg

Salix triandra   


De Amandelwilg Salix triandra zullen we vooral aantreffen langs rivieroevers en in regelmatig overstroomde wilgenhakhoutbossen.

Deze boom bloeit in april en mei met katjes met gereduceerde bloembladen, maar kent ook bloeiperiodes later in het jaar, zelfs tot in september.

De boom kan daarom van belang zijn als een late bijendrachtplant.   

De bladeren zijn lancetvormig.

De bast wordt graag gegeten door herkauwers. Reeën Capreolus capreolus gebruiken vaak de bast om er hun gewei aan te vegen.

Een te hoge wildstand of een te zware beweiding kan deze boom zelfs om die reden plaatselijk doen verdwijnen.


Home