NATUURLEXICON


 Amandelwolfsmelk

Euphorbia amygdaloides   


De Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides is een zeldzame plant van vochtige loofbossen. Deze soort gedijt best op de overgang van een kalkrijke en een kalkarme bodem.

Het melksap van deze plant is giftig en veroorzaakt een bijtend en branderig gevoel op de huid.

Home