NATUURLEXICON


Breedrugglimmer

Amara eurynota   


De Breedrugglimmer Amara eurynota is een zeldzame loopkever. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 11 mm.

Deze kever bewoont droge, schrale graslanden en extensief bewerkte akkers. Hij wordt in Europa vaak gevonden op braaklanden tussen kruidenvegetaties.

De volwassen dieren voeden zich onder andere met de zaden van Herderstasje Capsella bursa-pastoris.

Deze soort beschikt over volledig ontwikkelde vleugels en kan vliegen.

Home