NATUURLEXICON


 Bergglimmer

Amara montivaga   


De Bergglimmer Amara montivaga is een langvleugelige (macroptere) loopkever. Deze soort meet gemiddeld 8,5 mm.

Deze kever bewoont droge, schrale graslanden. We vinden deze kever vooral op droge en warme plaatsen zoals op kalkhellingen en in kruidenrijke vegetaties.

De vindplaatsen situeren zich op een kalk-, zand- of grindbodem. Vaak zijn de vindplaatsen ruderaal of bevinden ze zich nabij menselijke bewoning.  

Home