NATUURLEXICON


 Polderdrietandglimmer

Amara strenua   


De Polderdrietandglimmer Amara strenua is een loopkever die voorkomt aan de oevers van stromend water. Het is een zeer hygrofiele soort die vrijwel enkel aangetroffen wordt aan de kust.

Volwassen exemplaren leven vaak onder strooisel of aanspoelsel, tussen de wortels van planten en op grashalmen.

Het is een dagactieve soort. Het voedsel bestaat uit graszaden.

Home