NATUURLEXICON


Zwarte Drietandglimmer

Amara tricuspidata   


De Zwarte Drietandglimmer Amara tricuspidata komt voor op droge, schrale graslanden. Het is een xerofiele, stenotope soort. Men vindt de kever in duinen en zandige graslanden. De voortplanting geschiedt in het voorjaar. Er is een nieuwe generatie in augustus.

De belangrijkste bedreigingen zijn het verdwijnen van droge, schrale graslanden en de natuurlijke successie, die het leefgebied minder geschikt maakt.  

Home