NATUURLEXICON


Amblynotus-soorten

Amblynotus species   


De Amblynotus-soorten zijn onopvallende zwarte sluipwespen van amper 5 mm groot die van mei tot augustus voorkomen bij bosranden en in tuinen en parken. Deze wespen parasiteren de larven van zweefvliegen.

De Amblynotus-larve ontwikkelt zich in de zweefvlieglarve en verpopt zich in het popstadium van de gastheer.


Home