NATUURLEXICON


Amerikaanse Eik

Quercus rubra   


De Amerikaanse Eik Quercus rubra is een uitheemse boom die door introductie bij ons terechtkwam.

Deze boom wordt veel aangeplant in bossen en verwildert gemakkelijk.

De soort komt uit Noord-Amerika en werd in Europa ingevoerd in de achttiende eeuw. De bladeren kleuren in de herfst mooi rood. Deze boom, die tot 35 m hoog kan worden, groeit optimaal op een droge tot vochtige en niet te voedselrijke zanderige bodem. De bladeren hebben geen afgeronde, maar puntige lobben. Hij bloeit in mei met groene katjes. De eikels zitten in ondiepe napjes. Deze boom is niet zo geschikt als laanboom, wegens zijn brede kroon.

Lanen die toch bestaan uit deze bomen kunnen rijk zijn aan zwammen, bijvoorbeeld Stekelzwammen Hydnellum species. Enkele soorten van deze zwammen zijn in Vlaanderen reeds uitgestorven.  

De boom heeft een uitgebreid wortelstelsel en een brede kroon en is daarom een geduchte concurrent voor inheemse boomsoorten. De bladeren van deze boom vergaan slechts langzaam.

Het insectenleven op deze boom is maar pover, zeker in vergelijking met het rijke insectenleven op een Zomereik Quercus robur.

Op vrij zure, voedselarme bodems zonder strooiselophoping blijkt deze boom een belangrijke functie voor zwammen te vervullen.

In sommige gebieden zijn alleen bepaalde “exotische” boomsoorten, zoals de Amerikaanse Eik, oud genoeg om, door de aanwezigheid van spechtengaten en rottingsgaten, onderdak te bieden aan kolonies van vleermuizen. In die gebieden zou men alvast moeten wachten met het kappen van deze exoten totdat inheemse bomen hun rol voor vleermuizen kunnen overnemen.

Home