NATUURLEXICON


Amerikaanse Hondvis

Umbra pygmaea   


De Amerikaanse Hondvis Umbra pygmaea is een Noord-Amerikaanse exoot, die sedert omstreeks 1950 in onze wateren voorkomt, vooral in ondiepe, modderige, traagstromende en stilstaande wateren met veel plantengroei.

In zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied leeft de soort in de benedenloop van grote rivieren en stilstaande wateren, zoals rivierbegeleidende moerassen, poelen en andere kleine wateren waarin ze achterblijven na overstromingen.  

Deze vis prefereert een dichte watervegetatie die hem bescherming biedt tegen predatoren.

Hij kan onder extreme omstandigheden overleven. Deze vis is zeer tolerant voor verzuring ( zelfs tot een pH van 3), vervuiling, e.d. Hij is ook goed bestand tegen grote temperatuurwisselingen, lage zuurstofconcentraties, uitdroging en relatief hoge concentraties aan zware metalen. Hij heeft een sterk doorbloede zwemblaas waarmee hij zuurstof kan onttrekken aan de atmosferische lucht. Dit maakt hem minder kwetsbaar dan andere vissoorten.

Hij voedt zich met insectenlarven (vooral muggenlarven), wormen en ook amfibieënlarven. De populaties lijken zich te hebben gestabiliseerd.

De paaitijd loopt van april tot mei. Het vrouwtje legt een kleine 3000 eitjes, die zij zelf bewaakt en verzorgd.

Deze soort komt het meest voor in waterlopen met een dichte watervegetatie of met een zo slechte kwaliteit dat er weinig andere vissoorten grote vitale populaties kunnen opbouwen.   

Home