NATUURLEXICON


Amerikaanse Nerts

Mustela vison   


De Amerikaanse Nerts Mustela vison  zou zich mogelijks een plaats kunnen veroveren in de natuur alhoewel zijn voorganger, de Europese Nerts Mustela lutreola reeds sedert de negentiende eeuw verdwenen is. Deze exoot heeft zich tot dusver bij ons niet voortgeplant. Het dier werd in de jaren 1920 naar Europa gehaald ten behoeve van de pelsdierfokkerij.  

De pels is glanzend donkerbruin tot bijna zwart; kweekvormen kunnen ook beige, lichtbruin of grijs zijn.  

Deze soort is gebonden aan de oevers van meren, beken en rivieren.

Tijdens de rans en in de dispersieperiode komt hij ook regelmatig ver van water voor.  

Hij eet kleine zoogdieren, amfibieën, vissen, insecten, zoetwaterkreeften en weekdieren. In pluimveefokkerijen en viskwekerijen kunnen nertsen schade aanrichten, maar doordat ze ook Muskusratten Ondatra zibethicus vangen, kunnen ze evenzeer een nuttige functie vervullen.

De aanwezigheid van de Amerikaanse Nerts is ongunstig voor broedvogelkolonies, waarin ze lelijk kunnen huishouden en voor de stand van de Otter Lutra lutra, waar deze nog voorkomt. Waar de Amerikaanse Nerts zich vestigde in Zweden, verdween immers de Otter.

Ook de Bunzing Mustela putorius kan hinder ondervinden. De Amerikaanse Nerts lijkt sterk op de Bunzing, maar is groter, heeft meestal geen wit boven de onderlip, geen witte oorranden en geen geelachtige ondervacht. Hij onderscheidt zich van de Otter vooral door zijn veel kleinere gestalte. De Otter is twee keer zo lang en 7 tot 10 keer zwaarder.  

De aanwezigheid van de Amerikaanse Nerts zorgt voor minder vrouwelijke Bunzings door een sterke competitie tussen beide soorten om voedsel. De Amerikaanse Nerts is niet alleen groter, maar ook agressiever en dominanter dan de Bunzing, zodat deze laatste het onderspit delft. Het aantal mannelijke Bunzings blijt wel gelijk, maar de verschuiving in de geslachtsverhouding beïnvloedt de voortplanting en de verspreiding en heeft dus een impact op het voortbestaan van de reeds achteruitgaande Bunzing.  

Een vestiging van verwilderde populaties van de Amerikaanse Nerts zal door predatie bijdragen tot een achteruitgang van amfibieën, watervogels en knaagdierpopulaties.

Alleen door middel van een algemeen verbod op pelsdierfokkerijen kunnen de problemen die ontsnapte dieren in onze natuur (zouden) kunnen veroorzaken, worden vermeden.

De levensomstandigheden zijn in veel bedrijven niet geschikt voor wilde dieren. Normaal gezien worden dieren zo gekweekt dat ze na verschillende generaties tam worden. Er gebeurt in dat geval een aanpassing aan de omstandigheden in gevangenschap. Nertsen daarentegen worden enkel gekweekt op de kenmerken van hun bont. Hierdoor blijven deze dieren na vele generaties wilde dieren. Ze worden vaak met meerdere dieren in kleine kooien gehouden. Dat is volledig tegen de natuur van deze in het wild solitair levende dieren. Nertsen in gevangenschap vertonen vaak problematisch gedrag zoals continu ronddraaien en zelfverminking.

Amerikaanse Nertsen die in Europa in het wild voorkomen zijn afkomstig van fokkerijen.   


Home