NATUURLEXICON


Amerikaanse Zwaardschede

Ensis leei   


De Amerikaanse Zwaardschede Ensis leei,  ook Scheermes genoemd, is een tweekleppige met lange, smalle schelpen, tot 17 cm lang, die iets gebogen zijn en vrijwel evenwijdige randen hebben. De soort is afkomstig uit Noord-Amerika, maar komt sedert 1979 ook in de Noordzee voor. In 1978 is deze exoot via larven in ballastwater van schepen bij ons verzeild geraakt.

De soort vermeerdert zich explosief. Het is een één van de meest voorkomende schelpen aan de Noordwest-Europese kusten geworden.

Dit dier profiteert blijkens onderzoek van Stichting Anemoon Nederland enigszins van de zandsuppletie. Door zijn grootte kan het dier zich immers sneller weer uit het zand graven dan de kleinere tweekleppigen.Home