NATUURLEXICON


Amethistcantharel

Cantharellus amethysteus


De Amethistcantharel Cantharellus amethysteus is een mycorrhizavormende zwam die groeit bij Eik-soorten Quercus species in loof- en gemengde bossen op een voedselarme bodem.

Vermesting is ongunstig voor deze soort.


Home