NATUURLEXICON


Twijgenboktor

Anaesthetis testacea


De Twijgenboktor Anaesthetis testacea is een kever. Hij vliegt ‘s avonds.

De larven ontwikkelen zich in droge takken van loofhout, bijvoorbeeld jonge Eik-soorten Quercus species.


Home