NATUURLEXICON


 Mierenboktor

Anaglyptus mysticus


De Mierenboktor Anaglyptus mysticus is van april tot juni te zien op bloeiende planten langs zonnige bosranden.

Het is een algemene boktor die 6 tot 14 mm lang wordt. De kop en het halsschild zijn donker gekleurd.  

De dekschilden zijn aan de basis roodbruin, aan de uiteinden grijs en daartussen zwart met witte strepen (haartjes). De poten zijn zwart met verdikte dijen. De sprieten zijn grotendeels zwart.  

De larven ontwikkelen zich in het droge hout van dunne takken en stammen van verschillende loofbomen (Beuk, Hazelaar, Eik-soorten, Els-soorten, Esdoorn-soorten). De ontwikkeling van de larven duurt minimaal 2 jaar.    

Home