NATUURLEXICON


 Anijskurkzwam

Trametes suaveolens


De Anijskurkzwam Trametes suaveolens is een plaatjesloze vlieszwam met een consolevormige wittige hoed met een diameter tot 12 cm en tot 8 cm dik.

Deze zwam komt voor op stammen, stobben en knotbomen (Wilg, Populier) in wilgengrienden en moerasbosjes. Het is een necrotrofe parasiet.

Home