NATUURLEXICON


 Ansjovis

Engraulis encrasicolus


De Ansjovis Engraulis encrasicolus is een zeevis met een lengte tot 16 cm. Hij heeft een opvallende diepliggende bekspleet. Hij leeft in grote scholen in open zee.

Zijn voedsel bestaat uit zoöplankton.

De paaitijd valt in de zomer. Het paaien vindt plaats aan de kusten.  

In de winter bevindt de vis zich op grotere diepten.  

Home