NATUURLEXICON


Appelglasvlinder

Synanthedon myopaeformis


De Appelglasvlinder Synanthedon myopaeformis behoort tot de wespvlinders.

De larven leven als boorders onder de bast van oude Appelbomen Malus domestica en verwante fruitbomen.


Home