NATUURLEXICON


Appelrussula

Russula paludosa


De Appelrussula Russula paludosa is een zwam met een appelroze of bleekoranje hoed. De soort komt voor bij naaldbomen (dennen, sparren, Gewone Lork) in oude naaldbossen op een voedselarme bodem. De hoed is vlak of gewelfd en heeft een diameter tot 10 cm. De steel is wit en wordt tot 9 cm lang.

De soort is gevoelig voor vermesting.


Home