NATUURLEXICON


Appeltak

Campaea margaritaria


De Appeltak Campaea margaritaria behoort tot de spanners. Deze vlinder meet 30 tot 40 mm en vliegt van begin mei tot eind september in twee generaties en komt vooral voor in loofbossen maar ook in struwelen, parken en tuinen. Het is een vrij algemene soort.

De vlinders rusten aan de onderzijde van bladeren van bomen en struiken. De rupsen komen voor van augustus tot mei.

De waardplanten van de rupsen zijn Beuk Fagus sylvatica, Haagbeuk Carpinus betulus, Zomereik Quercus robur, Ruwe Berk Betula pendula, Boswilg Salix caprea en Sleedoorn Prunus spinosa.

De soort overwintert als jonge rups, plat tegen een twijg van de waardplant aangedrukt.


Home