NATUURLEXICON


Parkoorworm

Apterygida media


De Parkoorworm Apterygida media meet tot 10 mm en komt voor in bossen en langs bosranden in het bladstrooisel.

De voorvleugels zijn heel kort; de achtervleugels ontbreken.  

Het mannetje heeft gebogen tangen met in het midden van de binnenkant een tand. De tangen van het vrouwtje zijn recht en ongetand.

Home