NATUURLEXICON


Armbloemige Waterbies

Eleocharis quinqueflora


De Armbloemige Waterbies Eleocharis quinqueflora is een plant van moerassen en duinvalleien. Deze plant groeit in voedselarme laagveenmoerassen. Vaak groeit de plant in oorspronkelijk zure veengebieden die onder invloed staan van kalkhoudend kwelwater.

De soort is gevoelig voor vermesting.

Home