NATUURLEXICON


Astermonnik

Cucullia asteris


De Astermonnik Cucullia asteris is een nachtvlinder.

De rupsen voeden zich in de kuststreek vooral met Zulte Aster tripolium; in het binnenland voeden ze zich met tuinasters Aster hybrida en Guldenroede-soorten Solidago species.  


Home