NATUURLEXICON


Atalanta

Vanessa atalanta


De Atalanta Vanessa atalanta behoort tot de aurelia’s.

Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 60 mm en kan het hele jaar worden gezien. De bovenkant van de vleugels is zwartbruin gekleurd. De voorvleugels dragen een witte tekening en een rode band.

Deze zeer algemene vlinder komt zowat in alle biotopen voor. We vinden deze soort vooral in open bossen en bloemrijke tuinen en wegbermen. De volwassen vlinder bezoekt graag de bloemen van Koninginnekruid Eupatorium cannabinum.

De vlinder kent één generatie per jaar. Elke zomer worden de populaties aangevuld met trekkers uit het zuiden. De populaties zijn dan ook het grootst in de maanden augustus en september.

De eitjes worden in mei of juni afzonderlijk gelegd op de bovenkant van de bladeren van de waardplant Grote Brandnetel Urtica dioica.

De waardplanten die worden gekozen staan meestal in volle zon.

De rupsen zijn gelig of bijna zwart met gele vlekken op de flanken leven solitair in samengesponnen bladeren. De verpopping vindt meestal in dit blad plaats. Een vrouwtje kan wel 800 eitjes leggen. Begin juli vliegt de eerste inheemse generatie uit. Deze vlinder is een trekvlinder die uit het zuiden komt en in de herfst opnieuw wegtrekt om in warmere streken te overwinteren. Bij slecht weer sneuvelt een groot aantal van deze vlinders.

Meer en meer Atalanta’s  overwinteren ook in Vlaanderen en worden dan reeds vroeg in het jaar opgemerkt. Deze vlinder gaat niet in winterslaap zoals andere overwinteraars (Dagpauwoog, Kleine Vos) maar gewoon in winterrust; bij zonnig weer fladdert hij soms ook midden de winter rond, op zoek naar (de weinige) bloeiende planten om te kunnen bijsterken. Strenge winters overleeft hij niet.   

Stilaan evolueert de Atalanta dus van trekvlinder naar standvlinder. Strenge winters overleeft hij echter niet.   

De volwassen vlinder voedt zich met nectar, boomsappen en sap van rottend fruit. Vaak drinkt hij ook uit poeltjes. Op zachte dagen in het najaar slaat hij nog energiereserves op door het drinken van nectar op de bloemen van onder meer Klimop.

De Atalanta vliegt af en toe ’s nachts.

Home