NATUURLEXICON


Avondkoekoeksbloem

Silene latifolia


De Avondkoekoeksbloem Silene latifolia is een tamelijk algemene soort. Het is een plant die oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en het Middellandse Zeegebied afkomstig is. We vinden de plant als een volledig ingeburgerde soort in akkerranden, bij bebouwing, langs spoorwegen en in wegbermen, op een droge tot matig vochtige voedselrijke grond op zonnige plaatsen.

De witte bloemen hebben een diameter tot 3 cm en gaan pas ’s nachts open en geven pas dan ook een welriekende geur af. De plant bloeit van mei tot de eerste vorst. De bestuiving van de bloemen gebeurt door vlinders die ’s avonds en ’s nachts vliegen. De bladeren zijn langwerpig of eivormig en zacht behaard.

Een brandschimmel die op vrouwelijke bloemen groeit bevordert de vorming van meeldraden, waarin de schimmel dan sporen vormt, zodat de bloem volledig onvruchtbaar wordt. 

Deze plant wordt bestoven door een nachtvlinder, namelijk de Gewone Silene-uil Hadena bicruris, waarvan het vrouwtje de eitjes deponeert in de bloemen van deze waardplant voor de rupsen.

Home