NATUURLEXICON


Aziatische Bosmug

Aedes japonicus


De Aziatische Bosmug Aedes japonicus is een uitheemse mug die sinds het begin van de jaren 2000 in Vlaanderen voorkomt.

Deze mug is in staat om het West-Nijlvirus te verspreiden en kan dus een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.  

Home