NATUURLEXICON


Baardmannetje

Panurus biarmicus


Het Baardmannetje Panurus biarmicus is een zeldzame vogel met een lengte van 16,5 cm. Het mannetje heeft een opvallende baardstreep, een geelbruine rug en een lange staart; het vrouwtje is bruin en mist de baardstreep.

De roep klinkt als een hard “ping-ping”.

Deze vogel komt voor in moerasontginningen. Hij prefereert uitgestrekte rietlanden aan de rand van zoete en brakke wateren.   

Zijn voedsel bestaat in de zomer uit insecten; in de winter voedt hij zich met zaden.

Het nest wordt gebouwd in dicht riet vlak boven het water. Het nest bestaat uit een diepe kom van dorre riet- en zeggebladeren, binnenin gevoerd met veertjes. Van april tot juli legt het vrouwtje 5 tot 7 eieren. Er zijn 2 of soms meer broedsels per jaar. Beide ouders en voederen de jongen.

De vogel heeft zowel jong als oud riet nodig. Vanwege de eutrofiëring en een onaangepast waterpeil is deze combinatie niet meer zo evident. Andere bedreigingen voor deze soort zijn het in cultuur brengen van rietmoerassen.Home