NATUURLEXICON


Baardsnuituil

Pechipogo strigilata


De Baardsnuituil Pechipogo strigilata is een vlinder met een spanwijdte van 30 tot 35 mm. D voorvleugels zijn grijzig. De vleugels hebben vage dwarslijnen en een lichte, relatief rechte golflijn. De vlinder bezit een opvallende snuit, gevormd door lange palpen.

Het is een echte bossoort. In Vlaanderen is het een uiterst zeldzame soort.  

De rupsen leven vooral op Eik-soorten Quercus species, in mindere mate ook op andere loofbomen zols Haagbeuk Carpinus betulus. Op deze bomen voeden de rupsen zich vooral met de bladeren van verdorrende takken, bijvoorbeeld afgebroken of afgevallen takken. Men vindt deze vlinder vooral in niet te droge en vooral oude eikenbossen met voldoende ondergroei.

De vlinder vliegt in één generatie van begin mei tot eind juni.

De rups overwintert in het laatste stadium. Warme en natte winters zijn nefast.   


Home