NATUURLEXICON


Baardwesp

Pterocheilus phaleratus


De Baardwesp Pterocheilus phaleratus is een zwarte wesp met merkwaardig verlengde liptasters. De wesp meet 6 tot 9 mm.

Deze vrij zeldzame soort komt van half mei tot eind september voor op schaarsbegroeide en kale gronden, meestal stuifzandgebieden, kustduinen, rivierduinen en heidegebieden. De wesp bezoekt onder meer Struikhei Calluna vulgaris, Gewone Ossentong Anchusa officinalis en Gewone Rolklaver Lotus corniculatus voor de nectar.

Het nest wordt onder de grond aangelegd. Een nest bevat slechts 1 broedcel.

Als prooien voor de larven worden rupsen van zakjesdragers (vlinders) aangevoerd.    

De goudwesp Spinolia unicolor is een waarschijnlijke broedparasiet bij deze soort.

Home