NATUURLEXICON


Baars

Perca fluviatilis


De Baars Perca fluviatilis is een soort die nog algemeen in onze waterlopen voorkomt. Het is een zoetwatervis met een lengte tot 50 cm. Hij weegt tot 4 kg.

Hij leeft in stilstaande en stromende wateren met een rijke vegetatie van waterplanten, ook in de beneden- en middenloop van rivieren, dode rivierarmen, meren en sloten met helder water.

Jonge baarzen voeden zich met ongewervelden en leven in scholen (grote groepen).

Grotere baarzen voeden zich met kleine vissen en leven solitair.

De paaitijd valt in april-mei.  Het vrouwtje wikkelt de eitjes (kuit) in lange snoeren om waterplanten en stenen heen.


Home