NATUURLEXICON


Bandheidelibel

Sympetrum pedemontanum


De Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum is een kleine libel die behoort tot de korenbouten.

Deze soort heeft een vleugelspanning tot 55 mm en komt voor van mei tot augustus bij kleinere, stilstaande wateren, ondiepe beekjes en moerassige gebieden met weinig schaduw en een goed ontwikkelde water- en moerasplantenvegetatie.

De soort is meer een oostelijke soort, maar komt blijkbaar meer en meer in Vlaanderen voor.

Door de kenmerkende, brede, bruine dwarsbanden op de vleugels ontstaat er tijdens de vlucht een soort flikkerverschijnsel.


Home