NATUURLEXICON


Beekbronzweefvlieg

Sphegina elegans


De Beekbronzweefvlieg Sphegina elegans is een slanke zweefvlieg met een lengte van 6 à 7 mm. De soort is variabel gekleurd.

Het is een zeldzame zweefvlieg die van begin mei tot eind augustus in 2 generaties vliegt in vochtige bossen -vooral loofbossen- met een goed ontwikkelde kruidlaag.

De zweefvlieg bezoekt vaak schermbloemigen.

De larven leven onder vochtige bast van dode bomen.

Home