NATUURLEXICON


Beemdlangbloem

Festuca pratensis


De Beemdlangbloem Festuca pratensis is duidelijk een plant van graslanden. We vinden deze soort vrij algemeen op een voedselrijke, niet te droge bodem in wegbermen, uiterwaarden en beekdalgraslanden.

De plant bloeit met losse pluimen van groene grasbloemen, die meestal naar één zijde zijn gericht. De bladeren zijn lijnvormig. Het is een voedergras.

  

Home