NATUURLEXICON


Beemdooievaarsbek

Geranium pratense


De Beemdooievaarsbek Geranium pratense groeit op bemeste weilanden, in grazige bermen op matig vochtige en kalkhoudende zandige klei. Hier en daar verwildert de plant uit tuinen, al wordt ze niet zo veel meer gekweekt.

Deze zeldzame plant bloeit in juni en juli met paarsblauwe of wittig roze bloemen die meestal in paren staan. De bladeren zijn handvormig ingesneden. De vruchten zijn lange, gesnavelde kluisvruchtjes. Vijf deelvruchtjes worden bij het loskomen van de snavels weggeslingerd tot twee meter ver.  

Deze plant trekt als nectar- en stuifmeelbron vooral vlinders, zandbijen, groefbijen, hommels en Honingbijen Apis mellifera aan.    

Home