NATUURLEXICON


Beemdzandbij

Andrena fulvata


De Beemdzandbij Andrena fulvata is een zandbij met een lengte van 8 tot 10 mm. Het vrouwtje is grotendeels geelbruin behaard met een vosbruin borststuk. Het mannetje heeft een grijsbruin behaard borststuk. De tergietachterranden zijn bij deze soort opvallend breed.

De bij komt voor in parkachtige landschappen, bij bosranden en open bosplekken, ook in agrarisch gebied.

Het nest wordt ondergronds gemaakt. Deze bij zoekt het stuifmeel bij verschillende plantensoorten (polylectisch).

Het is één van de gastheerbijen voor de Roodzwarte Dubbeltand Nomada fabriciana (koekoeksbij).  

Home