NATUURLEXICON


Beenbreek

Narthecium ossifragum


Beenbreek Narthecium ossifragum is een typische plant van drassige terreinen. Ze komt voor in heide en veengebieden op een natte, voedselarme maar niet al te zure grond. De plant draagt van juni tot augustus kleine gele stervormige leliebloemen die in trossen aan de stengeluiteinden staan. Na de bloei worden de bloemen diep oranje. De bladeren zijn lintvormig. De plant heeft een wortelstok. De plant bereikt een hoogte van 30 cm. 

Beenbreek wordt vaak samen gevonden met Gewone Dophei Erica tetralix en Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe.

De plant is gevoelig voor verdroging. Soms wordt Beenbreek verdrongen door het Pijpenstrootje Molinia caerulea (vergrassing).

De plant bezit een wortelstok.

Door de ontginning van heide en veenstreken, verdroging en vermesting is ze zeldzaam geworden. De plant is giftig en wordt gemeden door vee.

Home