NATUURLEXICON


Beflijster

Turdus torquatus


De Beflijster Turdus torquatus meet tot 24 cm. Het is een zwarte vogel met opvallende witte borstband.

Zijn voedsel bestaat uit insecten, wormen, slakken, bessen en ooft. De Beflijster is vaak te vinden in kreupelhout.

Het nest wordt gebouwd in lage bomen en op de grond. Van april tot juni legt het vrouwtje 4 of 5 eieren. Mannetje en vrouwtje broeden en voederen de nestjongen. Het foerageren gebeurt vooral in en rond lage bosjes.  

De Beflijster overwintert in het Middellandse Zeegebied. Hij trekt bij ons door in een klein aantal. Deze doortrekkers komen uit Noorwegen en Schotland. In Vlaanderen is het een onregelmatige broedvogel.

De vogel kan agressief gedrag vertonen ten opzichte van mensen of roofvogels die het nest te dicht naderen. Hij wordt het meest gezien tijdens de herfsttrek van september tot november of tijdens de lentetrek van maart tot mei.

 

Home